Despre proiect

Lasa-ti motorul  in grija noastra!

Despre proiect

SERVICE MOTOARE NORD S.R.L. este beneficiar al proiectului „Diversificarea și extinderea capacității Service Motoare Nord SRL de producție a pieselor de schimb pentru autovehicule și motoare”, cod MySMIS 136649, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității SERVICE MOTOARE NORD S.R.L. în domeniul fabricării pieselor pentru autovehicule și motoare de autovehicule, prin diversificarea, modernizarea și extinderea capacității de producție și prin acces la infrastructura tehnologică modernă, performantă și eficientă din punct de vedere energetic. Dezvoltarea activității prin modernizarea fluxului tehnologic impune creșterea numărului de salariați și adoptarea de noi practici de afaceri cu scopul consolidării poziției pe piață și accesarea unor noi segmente de piață inclusiv prin activități de internaționalizare.

Valoarea totală a proiectului este de 9.234.672,62 lei, valoarea sumei nerambursabile este de 4.719.544,65 lei, din care 4.011.612,95 lei ajutor din partea UE (FEDR). Rezultatele proiectului constau în diversificarea portofoliului de produse, modernizarea firmei prin achiziția de utilaje și echipamente performante și crearea de locuri de muncă.

Investiția are un impact pozitiv în creșterea competitivității întreprinderii și contribuie la dezvoltarea economiei locale. De asemenea, proiectul are efectul de a crea noi locuri de muncă, cu potențial de dezvoltare pe viitor.

Durata de implementare a proiectului este de 46 luni: respectiv de la data 01.11.2019 până la data 31.08.2023

Informaţii suplimentare se pot obţine la: MAXIM MIHAI, Administrator

Telefon: 0722 345 340

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

scroll up